bekijk alle tto-leerlingen

Privacybeleid

We weten dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe doen we dat precies?

 

Je meldt je aan bij een netwerk, neemt deel aan een training of schrijft je in voor een nieuwsbrief. Als je diensten van Nuffic gebruikt, vragen we om persoonlijke gegevens die we nodig hebben om je goed van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Gebruik

We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Heb je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruiken we deze gegevens niet om je andere informatie toe te sturen. We geven je persoonsgegevens ook niet aan derden, tenzij dat duidelijk staat aangegeven. Je gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan de autoriteiten, als de wet dat verplicht.

 

Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief, kun je aangeven of je een voorkeur hebt voor bepaalde onderwerpen. Je krijgt dan alleen nieuws over die onderwerpen te zien. Je keuze bewaren we zolang je op de nieuwsbrief geabonneerd bent.

 

Jonger dan 16

Als je jonger dan 16 jaar bent moeten je ouders/verzorgers toestemming te geven dat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 

Bewaren en beschermen

Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig. Als je je bijvoorbeeld uitschrijft voor een nieuwsbrief, verwijderen we je gegevens op dat moment. We verwerken en beveiligen persoonsgegevens zorgvuldig.

 

Jouw gegevens

Je kunt je gegevens opvragen, laten rectificeren of verwijderen via onderstaand formulier. Je kunt je toestemming ook intrekken.

 

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering registratiegegevens

 

Voor nieuwsbrieven kun je je ook online afmelden. Je gegevens worden dan uit de verzendlijst van de nieuwsbrief verwijderd.

 

Uitzondering

Je kunt je gegevens niet laten verwijderen als we deze gegevens nodig hebben om een overeenkomst met je uit te voeren, of je gegevens om een andere reden nog noodzakelijk zijn om te bewaren. Bijvoorbeeld als je een subsidie aanvraagt. Als je bij ons solliciteert, bewaren we je informatie voor de duur van de sollicitatieprocedure.

 

Kosten

Een verzoek voor opvragen, laten aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens is gratis. Als het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is kan Nuffic besluiten je verzoek niet te behandelen.

 

Heb je een klacht of bezwaar?

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, dan kun je bij Nuffic een klacht indienen. Hoe je een klacht kunt indienen lees je in onze klachtenregeling. Je kunt je klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt ook bezwaar maken tegen een verwerking van je persoonsgegevens, als wij ze verwerken op grond van de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Nuffic of dat van een derde, aan wie we de gegevens verstrekken.
Hoe je bezwaar kunt maken lees je in onze bezwaarprocedure.

 

De Functionaris voor de Gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die binnen Stichting Nuffic toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG is:

 

Drs. Sjoera Nas
fg@nuffic.nl   tel. 070 4260 260

 

Zij werkt als senior adviseur voor Privacy Company in Den Haag.

 

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen binnen de geldende privacyregelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen je informeren over wijzigingen in het privacybeleid.