bekijk alle tto-leerlingen

Informatie voor ouders over tweetalig onderwijs

Wat is tto?

 

Een leerling die kiest voor tweetalig onderwijs (tto) op havo of vwo krijgt minimaal de helft van de vakken in het Engels. Bij tweetalig vmbo wordt minimaal 30% van de lestijd in het Engels aangeboden. Vakken zoals aardrijkskunde of economie worden dan in het Engels gegeven. De leerlingen spreken tijdens de les Engels met elkaar en met de docent. Ook is er binnen het tto veel aandacht voor Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). Het houdt meestal in dat er in de lessen extra internationale onderwerpen aan bod komen. Daarnaast werken tto-leerlingen projectmatig samen met leeftijdsgenoten uit het buitenland.

 

Voordelen van tto

We leven in een samenleving die steeds internationaler wordt en waarin talenkennis, kennis van Europa en ervaringen op internationaal niveau onmisbaar zijn. Tto speelt hierin een belangrijke rol en heeft twee voordelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van interculturele competenties. Vervolgopleidingen zijn steeds vaker (deels) in het Engels en de tto leerling heeft bij zijn of haar studie profijt van de opgedane talenkennis. Ook geeft tto de leerling die een studie in het buitenland wil gaan doen meer kansen. Ten slotte biedt tto leerlingen meer uitdaging en geeft het een boost aan hun zelfvertrouwen.

 

Bovenbouw en examens

Tto leerlingen doen een regulier Nederlands eindexamen en krijgen dan een vwo-, havo- of vmbo-diploma. De vakken die vallen onder het Centraal Eindexamen worden in de bovenbouw dus meestal in het Nederlands gegeven. Op veel scholen wordt het profielwerkstuk wel in het Engels geschreven. Verder worden keuzevakken vaak in het Engels aangeboden en in de vrije ruimte krijgt de leerling extra lessen Engels. Om tto op een goede manier af te sluiten bieden veel scholen hun tto leerlingen de mogelijkheid om een extra Engels taalcertificaat te halen, zoals een IB (International Baccalaureate) of Cambridge certificaat. Ook blijft Europese en Internationale Oriëntatie in de bovenbouw een belangrijke rol spelen.

 

Ouderbijdrage

Veel tto-scholen vragen een ouderbijdrage voor deelname aan het tweetalig onderwijs. Daarvan worden bijvoorbeeld extra lesmaterialen, internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) en extra taalcertificaten of andere examens betaald. De bijdrage verschilt per school. Als ouders de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen zij bij elke tto-school een beroep doen op een regeling. Die regeling kan per school verschillen. Je vind op de website van elke tto-school een verwijzing naar de regeling van die school.

Ontbreekt de verwijzing of kun je hem niet vinden? Neem dan contact op met de school of met Nuffic via tto@nuffic.nl