bekijk alle tto-leerlingen

Informatie voor ouders over tweetalig onderwijs

Wat is tto?

 

Bekijk hier het filmpje dat uitleg geeft over tto speciaal voor ouders.

 

ouders-ttoEen leerling die kiest voor tweetalig onderwijs (tto) op havo of vwo krijgt minimaal de helft van de vakken in het Engels. Bij tweetalig vmbo wordt minimaal 30% van de lestijd in het Engels aangeboden. Vakken zoals aardrijkskunde of economie worden dan in het Engels gegeven. De leerlingen spreken tijdens de les Engels met elkaar en met de docent. Ook is er binnen het tto veel aandacht voor Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). Het houdt meestal in dat er in de lessen extra internationale onderwerpen aan bod komen. Daarnaast werken tto-leerlingen projectmatig samen met leeftijdsgenoten uit het buitenland.

 

Voordelen van tto

We leven in een samenleving die steeds internationaler wordt en waarin talenkennis, kennis van Europa en ervaringen op internationaal niveau onmisbaar zijn. Tto speelt hierin een belangrijke rol en heeft twee voordelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van interculturele competenties. Vervolgopleidingen zijn steeds vaker (deels) in het Engels en de tto leerling heeft bij zijn of haar studie profijt van de opgedane talenkennis. Ook geeft tto de leerling die een studie in het buitenland wil gaan doen meer kansen. Ten slotte biedt tto leerlingen meer uitdaging en geeft het een boost aan hun zelfvertrouwen.

 

Bovenbouw en examens

Tto leerlingen doen een regulier Nederlands eindexamen en krijgen dan een vwo-, havo- of vmbo-diploma. De vakken die vallen onder het Centraal Eindexamen worden in de bovenbouw dus meestal in het Nederlands gegeven. Op veel scholen wordt het profielwerkstuk wel in het Engels geschreven. Verder worden keuzevakken vaak in het Engels aangeboden en in de vrije ruimte krijgt de leerling extra lessen Engels. Om tto op een goede manier af te sluiten bieden veel scholen hun tto leerlingen de mogelijkheid om een extra Engels taalcertificaat te halen, zoals een IB (International Baccalaureate) of Cambridge certificaat. Ook blijft Europese en Internationale Oriëntatie in de bovenbouw een belangrijke rol spelen.

 

Kosten

De kosten van het tweetalig onderwijs zijn hoger dan die van het reguliere onderwijs. De meeste scholen vragen daarom een extra ouderbijdrage voor leerlingen die tweetalig onderwijs volgen. De extra bijdrage ligt meestal rond de € 400 per jaar. Scholen bepalen zelf hoe hoog deze ouderbijdrage is en waaraan ze die besteden.

De extra bijdrage wordt onder andere besteed aan het buitenschoolse programma, zoals bijvoorbeeld bezoek aan Engelstalig toneel, gastsprekers op school, deelname aan conferenties of bijeenkomsten als het Europees Jeugd Parlement, Model United Nations of tto leerlingenactiviteiten zoals The Junior Speaking Contest of The Cricket Challenge. Ook uitwisselingen of taalstudieweken brengen natuurlijk extra kosten met zich mee. Verder moet er Engelstalig lesmateriaal aangeschaft worden en docenten krijgen bijscholing om binnen tto les te geven.